SUBJEK DITAWARKAN

MATAPELAJARAN MENENGAH RENDAH

 1. Bahasa Malaysia
 2. Bahasa Inggeris
 3. Pendidikan Agama Islam/ Pendidikan Moral
 4. Sejarah
 5. Matematik
 6. Sains
 7. Geografi
 8. Kemahiran Hidup
 9. Sivik
 10. Pendidikan Jasmani Kesihatan
 11. Pendidikan Seni Visual
 12. Bahasa Asing (Arab, Cina, Perancis)

MATAPELAJARAN MENENGAH ATAS

SUBJEK TERAS

 1. Bahasa Malaysia
 2. Bahasa Inggeris
 3. Pendidikan Agama Islam/ Pendidikan Moral
 4. Sejarah
 5. Matematik
 6. Sivik
 7. Pendidikan Jasmani Kesihatan

SUBJEK ELEKTIF

 1. Matematik Tambahan
 2. Fizik
 3. Kimia
 4. Biologi